În perioada 25-28 martie  2019, au participat la şedinţa de totalizare a rezultatelor activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului „Higher Education Institutions for Youth Entrepreneurship” (HEIFYE), Dna Bugaian Larisa, prorector, Ciloci Rafael, decan FIEB, Turcan Rina, şef departament EM,  şi Crucerescu Cornelia, responsabil Relaţii Internaţionale.

In cadrul sedinţelor au fost prezentate rezultatele proiectului, astfel s-a realizat un sondaj reprezentativ al tinerilor din fiecare ţară parteneră, fapt ce a permis de a examina situaţia dezvoltării comparate a antreprenoriatului, realizarea unor seminare, conferinţe tematice ce ar include aspecte regionale ale dezvoltării antreprenoriatului în rîndul tinerilor, articole publicate in reviste ştiinţifice.

Au fost organizate concursuri internaţionale de Antreprenoriat şi Start up, la care au fost evedinţiate rezultatele studenţilor noştri.

A fost elaborat un manual şi o platformă internaţională ce ar contribui la dezvoltarea antreprenoriatului, luînd în consideraţie contextul integrării europene.

Aceste realizări frumoase constituie un fundament important pentru dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul instituţiilor de învăţămînt partenere ale proiectului.