Organizatorii:  Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. Sectiunile conferinței: Inovații și sustenabilitate. Economia digitală: oportunități și riscuri. Politici economice moderne. Cooperare transfrontalieră. Management și Leadership. Marketingul secolului XXI. Finanțe și contabilitate. Locul desfăşurării: bd. Dacia, 41, […]