Misiunea Centrului este instruirea studenților, masteranzilor și doctoranzilor, altor persoane interesate În domeniul antreprenorialului și managementului, asigurarea consultanței adecvate pentru inițierea, gestionarea și dezvoltarea afacerii proprii.

Principalele obiective propuse pentru realizarea misiunii Centrului sunt:

  • dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților În domeniul antreprenorialului pentru studenții și masteranzii UTM;
  • organizarea  cursurilor de inițiere și gestionare a afacerii proprii pentru studenți, și masteranzi În calitate de competențe complementare la cele inginerești și științifice;
  • acordarea de consultanță pentru studenți și masteranzii, colaboratorii universității ș. a. in vederea inițierii și gestionării afacerii proprii;
  • pregătirea formatorilor pentru predarea cursului și acordarea de consultanță ce ar dezvolta capacitățile antreprenoriale ale beneficiarilor;
  • facilitarea implicării absolvenților UTM În procesul de creare a noilor locuri de muncă;
  • promovarea inovațiilor În activitatea de antreprenoriat;
  • dezvoltarea bazei tehnico-materiale ale Centrului;
  • stabilirea de relații de colaborare cu facultățile UTM În privința acordării de suport didactic și de consultanță;
  • colaborarea cu alte Centre și organizații similare din țară și străinătate;
  • dezvoltarea instruirii și a consultanței pentru toate persoanele interesate În sporirea competențelor și abilităților pentru inițierea și gestionarea unei afaceri proprii.