• Plan de afacere a Întreprinderii de creștere a florilor ”Flora” SRL
    Plan de afacere elaborat pentru crearea întreprinderii de familie pentru creșterea și vânzarea florilor. Datele sunt luate În baza studiului efectuat de proprietarii întreprinderii. (link pdf)
  • Plan de afaceri Agenție Imobiliară Simos.md
    Plan de afacere elaborat în scopulînființării unei agenții imobiliare ce oferă servicii pe piața imobilară a R.Moldova. (link pdf)