Scopul proiectului este dezvoltarea cooperării între universitățile și companiile în Moldova prin utilizarea experienței partenerilor europeni și a experților din diverse țări. Interesul celor 6 Universități constă în promovarea studiilor în domeniile tehnic, tehnologic și de afaceri și acoperă diferite ramuri reprezentate de diverse asociații de lucru sau companii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • de a îmbunătăți calitatea și relevanța învățămîntului superior în următoarele domenii: mecanică, energie, TI, telecomunicații, radio electronică, industrie alimentară, industria textilă, construcții, arhitectură-urbanism, economie, afaceri, marketing
 • de a majora posibilitățile de angajare ale absolvenților ciclului I – Licență și Ciclului II – Masterat
 • de a întări rolul universităților în transferul de cunoștințe în corespundere cu domeniul economic
 • de a instrui studenții în domeniul antreprenoriatului, de a favoriza și a susține inițierea de afaceri noi.

Direcția de activitate IV “Antreprenoriat – crearea de întreprinderi “ în cadrul proiectului TEMPUS

Obiectivul direcției de activitate:
De a contribui la dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de inițiere a afacerii de către studenți și crearea infrastructurii de incubare a businessului la universitățile din Republica Moldova

Direcția de activitate cuprinde: 

 • Instruirea în domeniul antreprenoriatului și crearea de întreprinderi de către studenți și persoane care se afla la recalificare;
 • Susținerea directă la crearea de noi întreprinderi.

Sarcinile direcției de activitate:

 • A se informa privind modalitățile de creare a întreprinderilor în UE, asigurate de către universități și asociații;
 • A elabora curricula și materiale pentru instruire în inițierea afacerii;
 • A iniția instruirea studenților în inițierea afacerii;
 • A susține cele mai bune planuri de afaceri în scopul creării de întreprindere;
 • A susține crearea cîtorva afaceri prin activități de instruire și consultanță.

Rezultatele direcției de activitate, perioada ianuarie 2009 – decembrie 2010 

 1. Activități organizate în comun cu reprezentanții universităților partenere din Moldova:
 • Elaborarea curriculei la disciplina ”Antreprenoriat – inițierea afacerii”;
 • Elaborarea manualului ”Antreprenoriat. Inițierea afacerii” la care au participat 10 profesori de la toate universitățile partenere din Moldova (UTM, USM, ASEM, UASM, UCCM, USComrat);
 • Elaborarea materialului de suport în Power Point pentru cele 10 module ale cursului;
 • Organizarea seminarului și predarea disciplinei Antreprenoriat la potențialii lectori ai universităților din proiect în perioada 30.10.09 – 15.01.10. În total la curs au participat 43 de formatori, care în rezultatul participării active la seminar, elaborarea în grup a unui plan de afaceri și susținerea lui în fața a celor 10 profesori ce au elaborat materialele și manualul, au obținut calificarea profesională de formator în domeniul ”Antreprenoriat – inițierea afacerii” și au obținut Certificatul corespunzător.
 1. Activități organizate la universitățile partenere din Moldova ca urmare a pregătirii cursului și a formatorilor:

UTM (prof. Bugaian Larisa, prof. Gheorghiță Maria, conf. Catanoi Valentina, 20 formatori)

 • Pe parcursul februarie – aprilie 2010 au fost realizate cursuri opționale în domeniul antreprenoriatului pentru 4 grupe de studenți, masteranzi, amplasate în campusurile Botanica, Centru și Râșcani. Cursurile au realizate de către formatorii creați în rezultatul proiectului. Materialele pentru derularea seminarului pentru instruirea în domeniul antreprenoriatului pentru studenții de diferite specialități au fost actualizate în dependență de profilul specialității.
 • Cursurile s-au finalizat cu consultarea în scopul finalizării elaborării planurilor de afaceri, care au fost prezentate și evaluate de grupul de formatori ce au predat cursul. La instruire au participat 122 studenți, masteranzi și doctoranzi. Participările active au fost motivate cu înmânarea certificatelor de finalizare a cursurilor.
 • Începând cu aprilie 2010 ținând cont de importanța formării competențelor economico-manageriale, în special în domeniul antreprenorial, la ingineri la universitate a fost organizat un grup de lucru pentru a modifica conținutul planurilor de învățământ pentru specialitățile inginerești. În baza a mai multor dezbateri cu decanii și șefii de catedră de specialitate s-a luat decizia de a introduce compartimentul ”Antreprenoriat” pentru toate specialitățile inginerești  Universității în cadrul disciplinei de Management. Cursul se va finaliza cu elaborarea planului de afaceri în calitate de lucrare de an, bazată pe rezultatele proiectului  cu scopul comercializării produsului final sau a unei piese, serviciu planificat la proiectul de an de specialitate. Această decizie a fost aprobată la ședința Senatului  din 30 noiembrie 2010 (procesul verbal nr.3 din 30 noiembrie 2010).

ASEM (prof. Cotelnic Ala, conf. Solcan Angela, lectorul Golovco Vasile)

 • ASEM pregătește specialiști economiști, de aceia cunoștințele în domeniul managementului activității antreprenoriale se capătă pe parcursul a mai multor discipline. Lucrul în cadrul proiectului a permis să fie îmbunătățită structura obiectului Bazele antreprenoriatului. Iar noul manual este o sursă suplimentară pentru studenți.

USM (prof. Enicov Igor, conf. Jalencu Marian, 6 formatori)

 • În cadrul USM, facultatea ”Psihologie și științe ale Educației” a fost organizat și realizat cursul ”Antreprenoriat – inițierea afacerii” pentru studenții doritori. Cursul sa desfășurat în bune condiții, înregistrându-se un interes sporit a respectivilor studenți pentru curs.
 • Am mediatizat scopurile proiectului și semnificația cursului ”Antreprenoriat – inițierea afacerii” în cadrul USM, discutând cu  fiecare decan al USM.
 • S-a decis ca pentru specialitățile Drept, Jurnalism și Relații Internaționale modulul de antreprenoriat să fie încadrat în cursul de economie.

UASM (prof. Tomiță Petru și 9 formatori)

 • Membrii grupului participanți la seminarele proiectului au analizat conținutul programelor analitice la disciplinele economico-manageriale și au decis că începând cu semestrul I al anului de studii 2010-2011 să efectueze modificări în conținutul programelor analitice la disciplina Management și anume să fie inclus capitolul ,,Inițierea afacerii” cu un volum de ore de contact (30; 16) în dependență de specialitate.
 • La facultatea de horticultură, la ciclul II masterat de cercetare, specializarea ,,Științe horticole”, în cadrul cursului ,,Sisteme informatice și managementul proiectelor” a fost inclus compartimentul – inițierea afacerilor în horticultură, cu un volum de 20 ore de contact, iar la lucrul individual fiecare masterand prezintă la finele cursului un proiect al planului de afaceri în domeniul horticulturii.

UCCM (conf. Melinte Claudia și 7 formatori)

 • În ianuarie – februarie 2010 UCCM a inițiat un proces de reevaluare a conținutului planurilor de studiu la toate specialitățile și, ținând cont de importanța formării specialiștilor ne-economiști în domeniul antreprenorial, s-a luat decizia de a introduce cursul ”Antreprenoriat” în calitate de disciplină la libera alegere pentru toate specialitățile Universității. Această decizie a fost întărită la ședința Senatului UCCM din 3 februarie 2010 (procesul verbal nr.4 din 3 februarie 2010).
 • În perioada 21.09.2010 – 21.10.2010 la UCCM a fost desfășurat seminarul pentru instruirea în domeniul antreprenoriatului a studenților UCCM. Seminarul s-a petrecut prin intermediul prezentării de către profesorii-formatori a cursului opțional ”Inițierea afacerii”. La lucrările seminarului au fost invitați studenții tuturor anilor de studii de la ciclul I (licență). La seminar s-au înscris 70 studenți de la toți trei ani de studiu de licență. Studenții înscriși reprezintă majoritatea specialităților UCCM -merceologie și comerț, marketing, informatică aplicată, achiziții, drept, turism, finanțe, contabilitate.

US din Comrat

 • La universitatea din Comrat in 2010 a fost creat Centrul de afaceri cu suportul donatorilor parteneri ai universității.