Consiliul Coordonator: 

Larisa Bugaian, prorector UTM, Peședintele Consiliului Coordonator

Nicolae Țurcanu, Decan FIEB
Carolina Lozovanu, Director executiv CAAM, responsabil campus Centru
Daniela Secrieru, lec.sup., cat IMSP, FIMCM responsabil campus Râșcani
Grigore Vascan, dr., conf.univ., șef catedra EMC, FIEB, responsabil campus Botanica

 

Director executiv CAAM:

Carolina Lozovanu, dr., conf.univ., șef-adjunct DDM