Consiliul Coordonator: 

Ciloci Rafael, Decan FIEB, Peședintele Consiliului Coordonator

 

Bugaian Larisa, prorector UTM

Crucerescu Cornelia,dr., conf.univ., departamentul EM

Gumeniuc Ina, dr., conf.univ., departamentul EM

Gangan Andrei, dr., conf.univ., departamentul TEM

Muneanu Tatiana, dr., conf.univ., departamentul TEM

 

Director executiv CAAM:

Turcan Rina, dr., conf.univ., Şef departament EM