Activitatea a fost ghidată de doamna Mariana Rufa, director executiv #EBA.

Pe agenda Workshopului au figurat:  aspecte legale ale implementării #DCFTA; analiza structurii comerţului exterior după ratificarea #DCFTA în 2014; necesitatea schimbării paradigmei economice; suportul UE la realizarea reformelor economice şi sociale; necesitatea ajustării unor programe universitare.

În urma discuţiilor, au fost trasate noi direcţii de caloborare, între care: participarea profesorilor la diferite treninguri;  participarea studenţilor la şcolile de vară;  organizarea unor activități științifico-pactice, mese rotunde, lecții publice etc. în domenii de interes comun.

Colectivul #FIEB  #DTEM exprimă gratitudine doamnei Mariana Rufa pentru deschiderea cu care a acceptat invitația, pentru bunăvoinţa de a participa la acest Workshop şi pentru informația interesantă și utilă, prezentată într-un mod accesibil întregului auditoriu.