Cursul de instruire acoperă următoarele domenii:

  • Elemente introductive privind antreprenoriatul
  • Ideea de afaceri
  • Modalități de lansare În afaceri
  • Aspectele legale ale inițierii afacerii
  • Marketingul inițierii afacerii
  • Planificarea afacerii
  • Resurse umane
  • Întreprinderea și mediul financiar
  • Surse de finanțare
  • Bazele conceptuale și organizarea contabilității

Metodologia de instruire include prezentarea domeniilor enumerate anterior, care include aspecte teoretice și practice. Cursul finalizează cu prezentarea unui business-plan, care este elaborat in echipe de 2-4 persoane și care vizează activități reale. Pe parcursul elaborării business-planurilor studenții beneficiază de asistență din partea profesorilor ce au asigurat cursul.