Departamentul Economie și Management din cadrul Facultatii Inginerie Economica si Business a Universitatii Tehnice a Moldovei a organizat Work-shop-ul cu genericul „Impozitarea în Republica Moldova și impactul ei asupra dezvoltării economice”, cu participarea Dlui Igor Lazari, Șef al Direcției impozite directe din cadrul Direcției Generale Metodologie Impozite și taxe, reprezentanților ai mediului de afaceri și a cadrelor științifico-didactice de la diferite facultăți ale Universității Tehnice a Moldovei.
Principalele subiecte discutate în cadrul Work-shop-ului au fost:
– Rolul impozitelor prin prisma social-economică;
– Benchmarking-ul nivelului impozitelor din Republica Moldova și alte țări;
– Argumentarea modificărilor legislative privind sistemul de impozitare din Republica Moldova;
– Impactul modificărilor fiscale asupra întreprinderilor micro și mici;
– Atelier de lucru: Impactul modificării cotei impozitelor asupra salariului net al angajaților.
Tematica Work-shop-ului s-a adeverit a fi interesantă, trezind multiple întrebări, discuții, sugestii și formând interes pentru noile direcții de cercetare.
Din partea personalului academic al Departamentului Economie și Management transmitem sincere mulțumiri tuturor participanților la acest eveniment cu speranța conlucrării fructuoase pe viitor!
Nu în ultimul rând mulțumim Administrației UTM în vederea susținerii organizării evenimentului respectiv!

Acest eveniment a fost mediatizat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova. (Detalii link)