UTM

Obiective

Misiunea Centrului este instruirea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, altor persoane interesate în domeniul antreprenoriatului şi managementului, asigurarea consultanţei adecvate pentru iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea afacerii proprii.

Principalele obiective propuse pentru realizarea misiunii Centrului sunt:

  • dezvoltarea cunoÅŸtinÅ£elor ÅŸi a abilităţilor în domeniul antreprenoriatului pentru studenÅ£ii ÅŸi masteranzii UTM;
  • organizarea  cursurilor de iniÅ£iere ÅŸi gestionare a afacerii proprii pentru studenÅ£i, ÅŸi masteranzi în calitate de competenÅ£e complementare la cele inginereÅŸti ÅŸi ÅŸtiinÅ£ifice;
  • acordarea de consultanţă pentru studenÅ£i ÅŸi masteranzii, colaboratorii universităţii ÅŸ. a. in vederea iniÅ£ierii ÅŸi gestionării afacerii proprii;  
  • pregătirea formatorilor pentru predarea cursului ÅŸi acordarea de consultanţă ce ar dezvolta capacităţile antreprenoriale ale beneficiarilor; 
  • facilitarea implicării absolvenÅ£ilor UTM în procesul de creare a noilor locuri de muncă;
  • promovarea inovaÅ£iilor în activitatea de antreprenoriat;
  • dezvoltarea bazei tehnico-materiale ale Centrului;
  • stabilirea de relaÅ£ii de colaborare cu facultăţile UTM în privinÅ£a acordării de suport didactic ÅŸi de consultanţă;
  • colaborarea cu alte Centre ÅŸi organizaÅ£ii similare din Å£ară ÅŸi străinătate;
  • dezvoltarea instruirii ÅŸi a consultanÅ£ei pentru toate persoanele interesate în sporirea competenÅ£elor ÅŸi abilităţilor pentru iniÅ£ierea ÅŸi gestionarea unei afaceri proprii.

Noutăţi curente