UTM

Link-uri

Ministerul Economiei al Republicii Moldova www.mec.gov.md
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova www.justice.gov.md
Direcţia politici de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si profesii libere - www.mec.md
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM - www.odimm.md
Agenţia de Stat de Protecţie a Proprietăţii Industriale (AGEPI) - www.agepi.md
Camera Înregistrării de Stat - www.cis.gov.md
Camera de LicenÅ£iere -  www.licentiere.gov.md
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat - www.fisc.md
Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei (GTZ) - www.gtz.de
CAMIB - www.camib.com
Programul BAS Moldova, BERD www.bas.md
Programul JNPGA pentru dezvoltarea sectorului IMM, finanţat de către Guvernul Japoniei www.jnpga.md
Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)/ Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor - www.ifad.md
Proiectul creşterii producţiei alimentare - 2KR - www.2kr.moldnet.md
Proiectul de dezvoltare a businessului agricol (CNFA) - www.cnfa.md
Proiectul „Entranse 2 Your Business" - www.entranse.md
CEED: Ridicarea competitivităţii şi consolidarea întreprinderilor – www.ceed.md
Winrock International, Noi Perspective pentru Femei - www.winrock.org.md
Asociaţia Micului Business din Republica Moldova - www.amb.md
Camera de Comerţ şi Industrie www.chamber.md
Federatia Nationala AGROinform www.agroinform.md
Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova - www.fnf.md
Moldcoop - www.moldcoop.md
UniAgroProtect - www.uap.md
Uniunea MeÅŸterilor Populari din Moldova - www.iatp.md/ump
Agenţia ACSA: www.acsa.md
Centrul de Instruire si Consultanta In Afaceri – MACIP - www.macip.ase.md
Centrul de Suport al Businessului din Ungheni - www.csbu.com
Centrul de productivitate ÅŸi competitivitate - www.aria.md/cpc
Incubatorul de Afaceri ASEM www.incubator.ase.md
Business Incubatorul Ungheni „Casa antreprenoriatului” www.csbu.com
ProAgroIndPrivat, Incubatorul de Afaceri
BC “Banca Socială” SA - www.socbank.md
BC "Comerţbank" SA - www.comertbank.md
Banca de Economii SA - www.bem.md
BC “Energbank”SA - www.energbank.com
BC “EuroCreditBank” SA - www.ecb.md
BC “Eximbank - Gruppo Veneto Banca” SA - www.eximbank.md
"Banca de Finanţe şi Comerţ" SA - www.fincombank.com
BC “Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” SA - www.mobiasbank.com
BC “Moldindconbank” SA - www.moldindconbank.com
BC “Moldova Agroindbank”SA - www.maib.md
ProCredit Bank SA - www.procreditbank.md
BC “Unibank” SA - www.unibank.md
BC "Universalbank " SA - www.universalbank.md
BC “Victoriabank” SA - www.victoriabank.md
Banca Comercială Română Chişinău SA - www.bcr.md
Fondul de garantare a creditelor - www.odimm.md
Garantinvest S.R.L. - www.garantinvest.md
Microinvest - www.microinvest.md
Corporaţia de Finanţare Rurală - www.microfinance.md
MAIB –Leasing SA - www.leasing.md
Euroleasing SRL - www.euroleasing.md
Banca Socială Leasing SA - : www.socbank.md
IM ÅŸi Compania Consulting Grup SA - www.imcleasing.md
Biroul Naţional de Statistică http://www.statistica.md/
Banca Naţională a Republicii Moldova www.bnm.md
Asociaţia Băncilor din Moldova http://www.abm.md
USAID Moldova http://moldova.usaid.gov/

Noutăţi curente