UTM

Consiliul coordonator

 Consiliul Coordonator:  Larisa Bugaian, prorector UTM, PeÅŸedintele Consiliului Coordonator
Nicolae Ţurcanu, Decan FIEB
Carolina Lozovanu, Director executiv CAAM, responsabil campus Centru
Daniela Secrieru, lec.sup., cat IMSP, FIMCM responsabil campus Rîşcani
Grigore Vascan, dr., conf.univ., ÅŸef catedra EMC, FIEB, responsabil campus Botanica
 Director executiv CAAM:  Carolina Lozovanu, dr., conf.univ., ÅŸef-adjunct DDM

Noutăţi curente